SchouderCom homepage
preview

Via SchouderCom plant u eenvoudig de oudergesprekken in. Of u nu kiest voor de gesprekkenplanner of de intekenlijst, het is altijd belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Daarom hebben wij voor u de volgende Tips & Tricks:

 

 

1. Controleer voordat u de gesprekkenplanner gaat gebruiken of dat in SchouderCom alle groepen staan zoals u wilt. Wilt u bijvoorbeeld een gezamenlijke gespreksronde voor groep 1 en 2, maar komen die los over vanuit het LAS? Zorg er dan voor dat deze groepen in SchouderCom in een combinatieklas zitten. Zo worden zij bij de gesprekkenplanner als één groep gezien. 

 

2. Laat één persoon de planning voor de gehele school maken. Op deze manier houdt SchouderCom rekening met broertjes/zusjes in andere klassen. Ook kunt u dan bij de intekenlijst gebruik maken van de optie om ouders met meerdere kinderen op school eerder te laten intekenen. 

 

3. Plan altijd ruim in. Als het basisschema breed is opgezet, hebben leerkrachten meer opties om de gesprekken inplannen. Zo willen sommige leerkrachten graag vroeg op de dag beginnen, terwijl anderen liever tot later doorgaan. 

 

4. Voeg pauzes toe door bij het aanpassen van de planning pauzes in te plannen. Sluit hiervoor geen tijden uit. Is een langere eetpauze gewenst? Dan voegt u meerdere aaneensluitende pauzes toe. 

 

5. Houden jullie digitale oudergesprekken? Dan kunt u de uitnodigingslink al toevoegen aan de uitnodigingsmail van de ouders. U hoeft ouders dus niet individueel een link te sturen, maar gebruikt één link voor alle ouders. Houdt u bijvoorbeeld gesprekken in Teams, dan kunt u ouders eenvoudig in de wacht zetten wanneer het vorige gesprek iets uitloopt. Zo voorkomt u dat de gesprekken door elkaar heen lopen.