SchouderCom homepage
preview

Centrale VragenlijstenIn SchouderCom kunt u gebruik maken van diverse centrale vragenlijsten. Deze centrale vragenlijsten zijn erg handig om belangrijke informatie bij ouders na te vragen.

 

Er bestaan twee typen centale vragenlijsten in SchouderCom:

 

1. Speciale centrale vragenlijsten

2. Overige centrale vragenlijsten 

 

De speciale centrale vragenlijsten staan al als concept in SchouderCom. Dit zijn toestemmings-vragenlijsten voor ouders. Hiervan zijn er twee: Toestemmingsvragen beeldmateriaal en Toestemmingsvragen inloggen leerlingen. De eerste vragenlijst is speciaal opgesteld om toestemming aan de ouders te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind.

 

De tweede vragenlijst is opgesteld om ouders te vragen of hun kind zelf gebruik mag maken van SchouderCom, bijvoorbeeld voor het bijhouden van hun agenda of portfolio. Wanneer u als school deze vragenlijsten gebruikt, voldoet u aan de AVG wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen. 

 

Beheerders vinden de centrale vragenlijsten onder de Beheer-tab in SchouderCom en kunnen deze bewerken en activeren. Let op: een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst dient u zelf te versturen. Alle schoolmedewerkers kunnen de ingevulde resultaten raadplegen onder de Beheer-tab. 

 

De overige centrale vragenlijsten zijn vragenlijsten die u als school zelf maakt. Deze lijsten zijn bedoeld voor vragen die het gehele schooljaar of de gehele schoolperiode van toepassing zijn. 

 

Ouders vinden gepubliceerde vragenlijsten terug onder "Mijn gegevens" --> "Overige vragen". Zij kunnen altijd hun antwoorden in de vragenlijsten aanpassen.