SchouderCom home page
preview

Nu leerlingen grotendeels niet naar school gaan, wordt er veel gezocht naar oplossingen om thuis les te geven. SchouderCom heeft een aantal opties om dit makkelijker te maken.

 

Huiswerk kunt u bijvoorbeeld per groep in de Agenda plaatsen zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Neem ook eens een kijkje bij Documenten. Hier kunnen mappen aangemaakt worden, bijvoorbeeld per leerjaar. Ideaal om huiswerkopdrachten in te zetten. Opdrachten die af zijn kunnen naar de leerkracht gestuurd worden in een bericht, maar ook in het kindportfolio gezet worden. Zet als leerkracht een opdracht klaar in het Portfolio en hang daar eventueel een deadline aan. Als een leerling klaar is met een opdracht kan deze geüpload worden in het Portfolio. De leerkracht kan via het dashboard zien aan welke opdrachten gewerkt wordt en welke zijn ingeleverd.

 

Het Portfolio is in deze fase volledig gratis te gebruiken als uw school gebruik maakt van een Premium-account. Twijfelt u welk account uw school heeft? Neem contact op met onze helpdesk.

 

Extra tip: Heeft u een dringend bericht aan de ouders? Verstuur dit bericht urgent en gebruikers krijgen direct een e-mail en als ze de app hebben geïnstalleerd een notificatie met geluid en alert.