HELP INLOGGEN
SchouderCom homepage

Features

Algemeen

 • Een afgeschermde en beveiligde omgeving voor school-ouder communicatie
 • Is tevens een intranet voor het team (documentenopslag, agenda, forum)
 • Gericht op 2-weg communicatie
 • Makkelijk te linken aan bestaande website of administratiesysteem voor rapportcijfers
 • Veel standaardrollen - extra rollen met permissies zelf aan te maken
 • Modulair opgezet - veel functionaliteit kan de school zelf aan- en uitzetten

Berichten versturen

 • Onbeperkt berichten sturen aan individuen of groepen personen
 • Mogelijkheid om foto's en/of video's toe te voegen
 • Kant-en-klare distributielijsten, of maak zelf een lijst
 • Voeg een datum/tijd toe en de uitnodiging verschijnt op de agenda
 • Voeg eenvoudig een vragenformulier toe voor automatische verwerking van reacties
 • Mogelijkheid om een bericht Urgent te versturen of juist uit te stellen tot een latere datum/tijdstip
 • Ervaar grote tijdsbesparingen door selecties als Iedereen die antwoord 'Ja' gaf
 • Voor berichten met een deadline wordt automatisch een herinnering gestuurd
 • Archiveer uw berichten in zelf-aangemaakte mappen
 • Inzicht in hoeveel personen het bericht hebben ontvangen en geopend
 • Notificaties naar keuze via de App en/of via email

Agenda/Kalender

 • Jaarkalender kan voorbereid worden en daarna pas gepubliceerd
 • Switchen tussen de eigen agenda en de groepskalenders
 • Schoolmedewerkers kunnen zelf gedurende het jaar events toevoegen
 • Events kunnen aan 1 of meer groepen gehangen worden
 • Zichtbaarheid van events kan zijn Schoolmedewerkers, Alle gebruikers of Openbaar
 • Openbare events kunnen met 1 druk op de knop op Twitter of Facebook gezet worden

Communicatieplan op maat

 • Maak communicatieplan op maat voor elke leerling
 • Plan afspraken voor het communicatieplan
 • Betrek ouders bij het leerproces

Nieuwsbrieven, Nieuwsberichten

 • U kunt nieuwsbrieven op SchouderCom.nl publiceren of linken naar een andere locatie
 • Nieuwsbrieven kunnen aan 1 of meer groepen gehangen worden
 • Er kunnen meerdere bijlagen toegevoegd worden
 • Nieuwsberichten zijn af te schermen voor team, ouders, of openbaar
 • Nieuwsbrieven en nieuwsberichten zijn makkelijk op Twitter en Facebook te plaatsen

Inloggen leerlingen

 • Indien toegestaan door de school kunnen ook leerlingen inloggen
 • Leerlingen kunnen bijvoorbeeld berichten uitwisselen met de leerkracht en eigen agenda bijhouden
 • Indien aangezet kunnen ook Portfolio's bijgehouden worden

Portfolio's

 • Leerlingen maken nieuwe bijdragen door uploaden van documenten, video's en foto's
 • Bijdragen kunnen uit meerdere items bestaan, en uit meerdere versies
 • De bijdragen kunnen gedeeld worden, zowel met SchouderCom gebruikers als met externe personen
 • De leerkracht heeft altijd toegang tot het portfolio van een leerling
 • Na het verlaten van de school kan de leerling het portfolio exporteren, in SchouderCom bewaren, of verwijderen

Afwezigheidsmeldingen

 • Ouders kunnen de afwezigheid van hun kind via een formulier melden
 • De leerkrachten van de betrokken groep(en) worden automatisch geïnformeerd
 • Mogelijkheid om ook andere medewerkers (bv administratie, directeur) te informeren
 • Schoolmedewerkers kunnen via hetzelfde formulier de afwezigheid van een kind melden
 • Alle afwezigheidsmeldingen overzichtelijk bij elkaar

Polls en Enquêtes publiceren

 • Onbeperkt polls en enquêtes maken
 • Doelgroep is te kiezen, bijvoorbeeld alle ouders of alle schoolmedewerkers (of beide)
 • Een poll heeft typisch 1 vraag en wordt als overlay getoond
 • Vraagtypes omvatten meerkeuzevragen, open vragen en schaalvragen
 • De MR is ook gemachtigd polls en enquêtes te maken (kan via rollenbeheer gewijzigd worden)
 • Indien aan antwoorden gewichten zijn toegekend worden de responses gescoord
 • Ouders met meerdere kinderen kunnen desgewenst meerdere antwoorden geven (per vraag instelbaar)

Startgesprekken/Rapportgesprekken planner

 • Plan de startgesprekken en rapportgesprekken voor de hele school (of een selectie van groepen)
 • Leg het tijdschema vooraf voor aan uw team voor individuele uitsluiting van tijdslots
 • Twee opties: gebruik de Gesprekkenplanner (school houdt regie) of publiceer intekenlijst
 • Het maken van een planning voor een volledige school kost u slechts 10 minuten.

Documenten delen

 • Makkelijk documenten delen die ook vanaf huis te benaderen zijn
 • Maak met het permissiebeheer afgeschermde omgevingen voor verschillende doelgroepen
 • Ideaal bijvoorbeeld voor opslag van agenda en notulen van de Medezeggenschapraad
 • Sla uw schoolgids online op en maak eenvoudig een openbare link aan voor op uw homepage

Overblijfregistratie

 • De school publiceert standaarddagen met eventuele uitzonderingen
 • Ouders geven gewenste overblijf op (bijvoorbeeld ma, di, do, vr)
 • Meerdere schema's per jaar mogelijk
 • Ouders kunnen makkelijk extra overblijf regelen of juist afzeggen
 • Handige dag, week en maandoverzichten voor de school

Zelfservice oudergegevens

 • Ouders kunnen zelf hun adres- en telefoongegevens bijhouden
 • De school kan de gewijzigde gegevens exporteren voor import in het administratiesysteem
 • Ouders bepalen zelf wie hun gegevens mag inzien
 • Gescheiden ouders bepalen zelf of ze gezamenlijk of apart via SchouderCom.nl communiceren

Blog/Forum

 • Maak heel makkelijk een blog per groep aan, dat desgewenst ook als forum ingezet kan worden
 • Maak schoolbrede forums aan en koppel deze aan rollen
 • Discussieer met uw team over de voor uw school belangrijke zaken
 • Stimuleer ouderbetrokkenheid door ouders mee te laten denken over bepaalde onderwerpen
 • Ongepaste bijdragen kunnen gesignaleerd worden en door een moderator verwijderd

Foto's/Video's/Mediagalerijen

 • Voor het makkelijk uploaden van veel foto's
 • Een mooie aanvulling op de bestaande mogelijkheid om foto's in teksten te plaatsen

Heen-en-weerschriftjes

 • Op een makkelijke manier informatie en observaties over de leerling uitwisselen
 • Geen tijdsdruk meer - kan op school, thuis of vanaf mobiel bijgewerkt worden
 • Gebruik maken van foto's, video's en bijlagen
 • Centraal beheer van gebruikers die standaard toegang hebben (zoals de leerkrachten van de groep)
 • Ouders kunnen zelf andere gebruikers toegang geven tot het heen-en-weerschriftje

Betaalmodule

 • Maak eenvoudig betalingsverzoeken aan voor ouders
 • Handig voor bijvoorbeeld ouderbijdrage, kosten voor school-uitjes en overblijf
 • Kies per betalingsverzoek de mogelijke betaalmanieren: overschrijving, automatische incasso, iDEAL etc.
 • Beheersmogelijkheden voor inzicht in status betalingen, sturen van extra herinneringen etc.

Bovenschoolse module

 • Vanuit de stichting makkelijk met alle medewerkers communiceren
 • Vanuit de stichting een bericht naar alle ouders kunnen sturen
 • Geselecteerde rollen in school-accounts kunnen ook met andere scholen en stichting communiceren
 • Smoelenboek van alle medewerkers in alle scholen en de stichting
 • Berichten, Polls, Enquêtes, etc.
 • Bovenschoolse Forums en bovenschools Documenten delen volgt binnenkort

Gratis App

 • Gratis App voor optimaal gebruik met uw smartphone
 • Beschikbaar in Apple App Store en Google Play Store
 • Instelbaar tussen welke tijden App push notificaties verstuurd mogen worden

Integratie met website

 • Ontsluiting van openbare items voor publicatie op de website
 • Eenmalig maken, automatisch plaatsen op de website
 • Geldt voor kalender, nieuwsbrieven, openbare blogs en nieuwsberichten

Schoolwebsite module

 • Laat uw website ontwerpen, realiseren en hosten door SchouderCom.nl
 • Volledige integratie met Ouderportaal en Teamcommunicatie
 • Efficiënt communiceren vanuit 1 platform

Maar ook...

Beheersmogelijkheden

 • Centraal aan/uitzetten van modules
 • Koppelen van uw Facebook en Twitter school accounts
 • Met Rollenbeheer bepaalt u zelf wat een ouder, een leerkracht etc. mag binnen SchouderCom.nl
 • Met Gebruikersbeheer voegt u eenvoudig iemand een rol toe (bijvoorbeeld MR)
 • Bekijk welke emailadressen (en dus ouders) niet goed bereikbaar zijn
 • Maak centraal nieuwe distributielijsten aan
 • En vele andere mogelijkheden, toegankelijk via een heldere structuur

Aanpassen interface

 • De header is volledig aanpasbaar
 • De tekst en afbeelding op de homepage zijn naar keuze te veranderen
 • Voeg hyperlinks toe zodat ouders makkelijk bijvoorbeeld de rapportcijfers kunnen inzien

Veel gestelde vragen

Snel starten? Bekijk het implementatieplan