HELP LOGIN
SchouderCom home page

We're sorry, this page awaits translation to English.

Waarom SchouderCom.nl?

Gedurende de jaren dat kinderen op de basisschool zitten zijn er veel contactmomenten tussen de school en de ouders. Goede communicatiemogelijkheden bevorderen de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en zijn daarmee van direct belang voor de leerprestaties van de kinderen.

Zelf een ouder van 2 kinderen op de basisschool ondervond ik al snel de nadelen van traditionele communicatiemogelijkheden. Briefjes, meegegeven aan de kinderen, raakten soms zoek of sneeuwden onder in de stapel post. Emails kwamen wel aan maar verdwenen ook al snel naar onderen in de continu volstromende inbox. En de schoolwebsite werd onvoldoende als communicatiemiddel ingezet en uiteindelijk zelden bezocht.

Ook voor scholen zijn de traditionele communicatiemogelijkheden niet ideaal. Wanneer een school met briefjes werkt zijn daar al snel honderden euros per jaar aan printkosten mee gemoeid. Een school die is overgestapt op communiceren via email worstelt met het up-to-date houden van lijstjes van email-adressen, de overhead van het verwerken van reacties en het gebrek aan overzicht.

Na consultatie van diverse betrokkenen bij het onderwijs, zoals leerkrachten, directie-leden en het Expertisecentrum Ouders, school en buurt heb ik (Rob van Dijk ) het initiatief genomen en mijn jarenlange ervaring met webgebaseerde software ingezet om SchouderCom.nl op te richten.

SchouderCom.nl is een besloten online ouderportaal die grote voordelen biedt voor de schoolcommunity. Op de eerste plaats staat alle school-ouder communicatie overzichtelijk bij elkaar. Informatie raakt niet meer zoek en wordt veel sneller weer gevonden, dit geldt zowel voor het team als voor de ouders. Daarnaast is het een krachtig instrument voor de school om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en de ouderparticipatie zeer gemakkelijk te kunnen regelen.

Met SchouderCom.nl beschikt een school over veel additionele mogelijkheden en voordelen boven traditionele communicatiemogelijkheden. Bekijk het volledige overzicht van mogelijkheden. De school krijgt gemakkelijk te gebruiken doch krachtige beheersmogelijkheden om het schoolaccount naar wens in te richten. De standaardinstellingen zijn zodanig gekozen dat u zonder enige wijzigingen binnen 1 dag online kunt zijn.